Vooraf
Actueel
Inleidingen
De lichtgebeden
In groepen
Links

 

 

Links

 

Teksten op deze website zijn grotendeel gebundeld in het boek 'Het Zwaard van Michael (ISBN 90 901 37 22 - X, september 2000). Dit boek is inmiddels uitverkocht.

De inhoud van dit boek refereert aan ervaringen die de auteur, Emile Trommel,  verbindt met een ‘andere kijk’ op evolutie. Dat kan interpretaties opleveren die strijdig zijn met onze huidige tijdgeest, wat niet wil zeggen dat hij voor die tijdgeest geen begrip heeft.
De lezer wordt geacht de inhoud van dit boek vanuit deze beschouwing te bezien. Hij is uiteraard vrij zijn eigen afwijkende interpretatie aan te houden, doch deze valt dan wel buiten de context van dit boek.

De strekking van dit boek is om een zo duidelijk mogelijk beeld te schilderen van deze nog buiten ons “woordbeeld” liggende werkelijkheid. Daartoe zijn niet-bestaande woorden gemaakt en zinsconstructies gebouwd om de lezer geen “hapklare” brok voor te leggen, maar om inzicht te geven die overdenking behoeft.

De paradox is de basis van dit gegeven. Voor de goede “verstaander” zal dan een nieuwe wereld opengaan.

Er zijn geen beperkingen om deze uitgave te verveelvoudigen door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook.

Hoort, zegt het voort!

 

Copyright 2003
Stichting Schild van Licht