Vooraf
Actueel
Inleidingen
De lichtgebeden
In groepen
Links

 

 

In groepen

Het groepsgewijs doen van de Lichtgebeden

  

De Lichtgebeden kunnen uiteraard individueel worden gedaan op elke plaats waar u bent, maar zij kunnen ook in een groep worden gedaan.

Het doen van de Lichtgebeden groepsgewijs veroorzaakt een geheel andere energiestroming, die vele malen sterker is dan een individueel mens kan veroorzaken.

Groepskracht in Eenheid is de kracht die de transformatiekracht bespoedigt. Er zijn echter een aantal essentiële verschillen.

 

Ademhaling

Bij het doen van het Lichtgebed individueel moet een harmonie gevonden worden met de lichamelijke ademhaling en het uitvoeren van de ademhaling, beweging, kleur, geluid zoals omschreven. Dit vereist enige tijd oefening, maar verloopt uiteindelijk voorspoedig. In een groep is dit anders. Omdat u samen met een aantal mensen (het aantal is in feite onbeperkt) een Lichtgebed doet begint iedereen in het eigen ademhalingsritme, maar het is de bedoeling dat dit langzaam wijzigt in een groepsritme. Dat kan door niemand worden voorgeschreven, maar het gebeurt vanzelf. Dan kan er een confrontatie in de snelheid van het doen van het Lichtgebed ontstaan. Het kan gebeuren dat deze bij de deelnemers in de groep verschillend is. Dan komt de wil naar voren om te behoren tot de groep zonder dat één ervan het ritme bepaalt. De ademhaling in het eigen ritme kan langer duren dan het doen van het Lichtgebed met als resultaat dat u uit harmonie raakt.

U kunt proberen sneller adem te halen, maar het kan gebeuren dat u gaat hyperventileren. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling de ademhaling ritmisch aan te passen aan de snelheid waarmee het Lichtgebed wordt gedaan. U zult merken dat wanneer alle deelnemers mensen van goede wil zijn er een groepsritme met een groepsademhaling ontstaat, waardoor het Lichtgebed in harmonie kan worden gedaan. Ik heb reeds eerder verteld dat de ademhaling in het doen van het Lichtgebed een andere functie heeft dan bij de methodes van de oude gedachte zoals Yoga, Tai Chi etc.

 

Doen van het Lichtgebed

Wanneer u het Lichtgebed individueel doet kunt u op eigen snelheid deze visualisatie uitvoeren. Denk eraan dat visualisatie betekent: ik denk het, dus het gebeurt, dat is mijn vertrouwen in de Goddelijke Begeleiding.

 

Ik heb reeds eerder verteld dat u alle bewegingen, geluiden, kleuren en ademhaling kunt denken.

Wanneer u het Lichtgebed in een groep doet ontstaat de groepssnelheid zoals hierboven omschreven. Die snelheid kan veel hoger zijn dan u gewend bent. Het enige is de denksnelheid te verhogen en met het groepsritme mee gaan. Dit behoeft enige oefening, maar met goede wil is dit snel tot stand gekomen. De groep bepaalt zelf de snelheid, die ontwikkelt zich automatisch.

Niet alle Lichtgebeden zijn in het begin geschikt om in groepsverband te doen, maar wel na verloop van tijd en vooral in een bestaande bekende groep. Lichtgebeden die in het begin bijzonder geschikt zijn: ELOHIM, HET TRANSFORMERENDE LICHT, ALLAH-JAHWEH, HET GOUDEN KOORD VAN DE WAARHEID, PHIYA NAY en nog een aantal gelijksoortige.

 

Zit of sta in een kring met de linkerhand ontvangend (palm naar boven) en de rechterhand gevend (palm naar beneden) de buurman(vrouw) vasthoudend. U begint te vertellen welk Lichtgebed de groep gaat doen en hoeveel keer eenieder het doet. De persoon die dit doet kan roterend zijn. U begint en zegt dit Lichtgebed doen wij drie keer als volgt:

1. Het is een gesloten kring met de handen in elkaar zoals omschreven

2. Wie begint omschrijft het Lichtgebed en hoeveel keer het gedaan wordt.

3. Begin met de in- en uitademing op de klank OHM groepsgewijs. Wanneer dit ophoudt begint het Lichtgebed bijvoorbeeld drie keer.

4. De beginner doet het Lichtgebed en de groep doet dit ritmisch hardop mee. Wanneer de beginner dit met de groep heeft gedaan, drukt de beginner de rechterhand van degene die hij vasthoudt, deze doet vervolgens hetzelfde Lichtgebed driemaal en de groep doet ritmisch mee.

5. Vervolgens drukt deze met de rechterhand de linkerhand van de buurman/vrouw, na driekeer en de groep doet ritmisch mee, enz.

6. Wanneer het Lichtgebed de groep is rond geweest wordt de linkerhand van de beginner gedrukt en die zegt vervolgens luid nog éénmaal en de groep stemt hiermee ritmisch in.

7. Dan doen alle aanwezigen gezamenlijk het OHM luid totdat het vanzelf ophoudt.

8. De beginner noemt een ander Lichtgebed en dit wordt op dezelfde wijze uitgevoerd.

 

Opmerking

Er kunnen in principe net zoveel Lichtgebeden op deze wijze worden gedaan als de groep nodig vindt. In sommige gevallen neemt de doe-snelheid enorm toe bijvoorbeeld bij de ELOHIM.

Dit is een grensoverschrijdend Lichtgebed en ontwikkelt grote kracht.

Zoals gezegd kunnen alle Lichtgebeden op deze wijze worden gedaan, maar voor sommigen is extra oefening nodig.

De Lichtgebeden kunnen allen zo in een groep worden gedaan en er is geen volgorde nodig. Iedereen kan meedoen, wel of niet Het Schild van Licht doende. Het is wel belangrijk bij aanvang het eerste Lichtgebed te doen, omdat hiermee wordt bepaald waar de Lichtenergie vandaan komt.

De afsluiting vindt plaats door gezamenlijk het OHM te doen en vervolgens na beëindiging enige tijd rustig te gaan zitten. Dit omdat in sommige gevallen veel energie vrij komt.

Het is zeer aangenaam op deze wijze de Lichtgebeden te doen in de natuur.

Let er daarbij op dat u andere mensen niet stoort. In de praktijk betekent dit, dat het alleen maar op stille plekken gedaan kan worden. Ook het geluid dient beperkt te worden opdat wij anderen niet storen.

U zult zien dat bepaalde ontwikkelingen ontstaan wanneer u deze Lichtgebeden doet. Geef bij het op deze wijze doen van deze Lichtgebeden hieraan een menselijke motivatie, die min of meer als basis moet hebben:

Het geven aan Moeder Aarde of God, De Vader en aan eenieder en alles wat leeft en bloeit, zichtbaar en onzichtbaar.

 

Opmerkingen

Er kunnen een aantal variaties op het bovenstaande worden toegepast:

1. Wanneer u in een omgeving bent -bijvoorbeeld een monument of heilige plaats- waar veel mensen zijn, kunt u als volgt afspreken:

- geen handen vasthouden, maar dit denken (visualiseren)

- ook de kring rondgaan zoals omschreven, maar in plaats van een kneepje in de hand (nu niet vast) een tikje geven

-  afspreken gezamenlijk in één keer hetzelfde Lichtgebed te doen totdat de beginner zegt "laatste keer" en vervolgens in stilte OHM

2. In een zaal kunt u als volgt doen:

- handen vasthouden en afspreken om hetzelfde Lichtgebed te doen totdat de beginner zegt “laatste keer”.

Het is vooral goed te begrijpen dat groepskracht zeer sterk werkt (kwadratisch) en de vorm en wijze waarop niet zo belangrijk is, zolang de afstemming en de overtuiging ééndrachtig is.

 

 

Copyright 2003
Stichting Schild van Licht